Image of Property Jiangsu Nantong
Nantong Jiayuan Metropolis
Lower-rise residential, Mid-rise residential, High-rise residential, Commercial properties and car parks
View
Image of Property Jiangsu Changzhou
Xueyan Jiayuan Central Plaza
High-rise residential, commercial properties and car parks
View
Image of Property Jiangsu Taixing
Jiayuan New World
High-rise residential, commercial properties and car parks
View
Image of Property Jiangsu Yangzhou
Yangzhou Centurial City
Lower-rise residential, Mid-rise residential, High-rise residential, Commercial properties and car parks
View
Image of Property Jiangsu Taixing
Guxi Jiayuan Plaza
Integrated commercial complex
View