Jiayuan Centre Plaza

Building area
square

Jiayuan Centre Plaza is developed by Taizhou Jiayuan, located in Taizhou.